Admin BLU

Liên hệ

Địa chỉ:
Mọi đóng góp về website, xin liên hệ: Trần Bảo Sơn, Email: tbsonblu@gmail.com

ĐTDĐ: 0948599885

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

 

BAN BIÊN TẬP WEBSITE

1. TS. Trần Mạnh Hùng - Trưởng ban, Email: mh_dhbl@yahoo.com.vn

2. Ông Nguyễn Tiến Thành - Phó ban, Email: tienthanh_blu@yahoo.com.vn

3. Ông Nguyễn Việt Thắng - Thành viên, Email: nvthangblu88@gmail.com

4. Ông Trần Bảo Sơn - Thành viên, Email: tbsonblu@gmail.com

      

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn