- Bộ môn Hệ thống thông tin

 

ThS. Trương Xuân Hạnh - Trưởng Bộ môn

Ths. Triệu Vĩnh Viêm - Phó trưởng Bộ môn

 

Liên hệ:            

- Email:tvviem@blu.edu.vn

- Điện thoại: 0943 859 909

vbvbvbbvbvbbvb

 

 

 


 

- Bộ môn Khoa học máy tính

 

ThS. Huỳnh Huy Tuấn - Trưởng Bộ môn

Liên hệ:          

- Email:hhtuan@blu.edu.vn

- Điện thoại: 0918 670 365

vbvbvbbvbvbbvbvbvbvbvbv

 

Ths. Trần Khánh Luân - Phó trưởng Bộ môn

 

Liên hệ:            

- Email:tkluan@blu.edu.vn

- Điện thoại: 0917 132 732

vbvbvbbvbvbbvbvbvbvbvbvv

 

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn