1. Ban chấp hành Đoàn khoa CNTT (Nhiệm kỳ 2017 - 2019)

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1  Trần Thị Ngọc Thảo Bí thư  
2  Triệu Vĩnh Viêm P. Bí thư  
3  Trần Trọng Hiếu P. Bí thư  
4      
5      
6      
7      
8      
9      

 

2. Các chi đoàn trực thuộc

- Chi đoàn 9DTH

- Chi đoàn 10DTH

- Chi đoàn 10 CTH

- Chi đoàn 11DTH

- Chi đoàn 11 CTH

- Chi đoàn 12DTH

 

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn