Chương trình Đào tạo

 
Tín chỉ  
ĐẠI HỌC CHÍNH QUI ĐẠI HỌC KHÔNG CHÍNH QUI

   1. Công nghệ thông tin

   2. Công nghệ thông tin (Áp dụng từ khóa 11)

   1. Công nghệ thông tin (Liên thông)
   CAO ĐẲNG CHÍNH QUI   CAO ĐẲNG KHÔNG CHÍNH QUI

1. Công nghệ thông tin

2. Khoa học máy tính

 

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn