DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

STT Giảng viên CVHT Lớp Số điện thoại
1  Trần Phước Nghĩa 9DTH 0945 032 313
2  Nguyễn Hoàng Hôn 10DTH 0856 090 121
3  Hoàng Ngọc Hiển 10CTH 0943 008 175
4  Võ Ngọc Lợi 11DTH 0374 614 988
5  Tăng Phước Huy 11CTH 0914 309 112
6  Hà Thị Phương Anh 12DTH 0939 380 382

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn