DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

STT Giảng viên CVHT Lớp Số điện thoại
1  Hà Thị Phương Anh 8DTH 0939 380 382
2  Triệu Vĩnh Viêm 9DTH 0943 589 909
3  Nguyễn Hoàng Hôn 9CTH 0907 557 166
4  Trần Thị Ngọc Thảo 10DTH 0948 499 489
5  Hoàng Ngọc Hiển 10CTH 0943 008 175
6  Võ Ngọc Lợi 11DTH 0167 461 4988
7  Tăng Phước Huy 11CTH 0914 309 112

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn