BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC LỚP

NĂM HỌC 2017 - 2018

 


1. Bảng điểm tổng hợp lớp 8DTH 


2. Bảng điểm tổng hợp lớp 9DTH 


3. Bảng điểm tổng hợp lớp 9CTH 


4. Bảng điểm tổng hợp lớp 10DTH 


5. Bảng điểm tổng hợp lớp 10CTH 


6. Bảng điểm tổng hợp lớp 11DTH 


7. Bảng điểm tổng hợp lớp 11CTH 


8. Bảng điểm tổng hợp lớp 10DLTH.BL 


 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn