Bộ môn Khoa học máy tính

fdfdf

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 ThS. Huỳnh Huy Tuấn Trưởng Bộ môn 0918 670 365 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 ThS. Trần Khánh Luân P. Trưởng Bộ môn 0917 132 732 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
3 TS. Dương Việt Hằng   0919 199 599 dvhang@yahoo.com
4 TS. Ngô Đức Lưu   0913 610 007 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 CH. Lê Quốc Bảo   0944 683 132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 ThS. Hoàng Ngọc Hiển   0943 008 175 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
7 ThS. Nguyễn Văn Trọng   0949 119 599 nvtrong@blu.edu.vn
8 ThS. Nguyễn Hoàng Hôn   0907 557 166 hoanghonvl@gmail.com
9 KS. Tăng Phước Huy   0914 309 112 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 ThS. Hà Thị Phương Anh   0939 380 382 htpanh52@gmail.com
11 ThS. Tô Khánh Toàn   0949 983 252 tktoan@blu.edu.vn

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn