DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

STT Họ và tên Lớp Chức vụ Số điện thoại
Lớp trưởng P. Học tập P. Đời sống
1

 Giang Minh Phát

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8DTH x     0888 522 752

 Nguyễn Thanh Hậu

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  x   01658 322 933

 Trương Kiều Hân

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    x 01247 311 322
2

 Trần Trọng Hiếu

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9DTH x     0915 890 007

 Tô Phúc Khang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  x   0948 552 042

 Nguyễn Thị Xuyến

 nguyenthixuyen16091996@gmail.com

    x 0163 271 9992
3

 Lê Quang Tây

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9CTH x      01236 171 966
     Ngô Tấn Anh   x   01635 293 512

 

       
4

 Nguyễn Minh Vương

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10DTH x     01673 910 794

 Trịnh Thanh Hiệp

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  x   0167 594 8387

 Tô Ngọc Huỳnh My

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    x 01236 748 479
5

 Phan Thành Phát

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10CTH x     01238 787 555

 Trần Lương Thực

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  x   01646 808 126
     Bùi Kiều Diễm     x 0942 442 826
6   11DTH x      
    x    
      x  
7   11CTH x      
    x    
      x  

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn