{customflashid=1}

               

Cơ sở 1

Địa chỉ: Trường Đại học Bạc Liêu, 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu. 

Điện thoại: 0781.3822653 Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Trường Đại học Bạc Liêu, Số 112 đường Lê Duẫn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn